It’s time to reclaim religion | Sharon Brous
Articles
100

It’s time to reclaim religion | Sharon Brous

Translator: Joseph Geni Reviewer: Joanna Pietrulewicz I was a new mother and a young rabbi in the spring of 2004 and the world was in shambles. Maybe you remember. Every day, we heard devastating reports from the war in Iraq. There were waves of terror rolling across the globe. It …

Is Islam A Dangerous Religion?
Articles
100

Is Islam A Dangerous Religion?

There is violence in the Muslim world, ISIS and Al Qaeda are proof of that, but the media often conflates that to imply that Islam is violent. For example, on his show a while back Bill Maher implied that all Muslims hold “pernicious” beliefs. That was his word: “pernicious”. Which …

Meet Yourself: A User’s Guide to Building Self-Esteem: Niko Everett at TEDxYouth@BommerCanyon
Articles
100

Meet Yourself: A User’s Guide to Building Self-Esteem: Niko Everett at [email protected]

Translator: Aya Aj Reviewer: Queenie Lee I was 11 years old, and I was rubbing makeup all over my legs to cover up my freckles because I hated them, and I thought they were so ugly. I was 15, and I lived with my dad and my stepmom, and I …

What Islam really says about women | Alaa Murabit
Articles
100

What Islam really says about women | Alaa Murabit

So on my way here, the passenger next to me and I had a very interesting conversation during my flight. He told me, “It seems like the United States has run out of jobs, because they’re just making some up: cat psychologist, dog whisperer, tornado chaser.” A couple of seconds …

8 Signs of a Toxic Friendship | Sharon Livingston | TEDxWilmingtonWomen
Articles
100

8 Signs of a Toxic Friendship | Sharon Livingston | TEDxWilmingtonWomen

Translator: Victoria Perdikogianni Reviewer: Zsófia Herczeg It’s really funny to be introduced as a fun [inaudible], but fun with this topic is kind of fun. So, I want to start out by telling you a story. So, Joe is walking down the street one morning, and all of a sudden …

Are Islam and Feminism Mutually Exclusive | Get Real | Refinery29
Articles
100

Are Islam and Feminism Mutually Exclusive | Get Real | Refinery29

my name is Linda Sarsour I am born and raised in Brooklyn New York I consider myself to be a feminist and maybe not the traditional sense of the world feminist what people think when they think feminists my parents instilled in me that I am the voice of the …

Inspirational Quotes by Women
Articles
5

Inspirational Quotes by Women

ՁԱՅՆ ԿԱԴՐԻ ՀԵՏԵՎՈՒՄ: Ես հասկացել եմ, որպետք չէ կյանքն ապրել երկու ձեռքերով պաշտպանվելով, այլ պաշտպանվել այնպես ինչպես բեյզբոլում` մի ձեռքին ձեռնոց գնդակը որսալու համար, իսկ մյուս ձեռքն առանց ձեռնոցի` գնդակը հետ նետելու համար: Մայա Անջելո, ամերիկյան կենսագիր և բանաստեղծ: [ՀՆՉՈՒՄ Է ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ] ՁԱՅՆ ԿԱԴՐԻ ՀԵՏԵՎՈՒՄ: Ոչ ոք չի կարող այնպես …

Judge Judy’s Wise Words
Articles
100

Judge Judy’s Wise Words

Here in such great shape and you are so vibrant and you’re really funny too. But, when you look down at people and you’re insulting them, usually the entire time. Do you lose faith in humanity?>>You know, I think that as you get older, you realize that there are very …

The Unstoppable Power of Letting Go | Jill Sherer Murray | TEDxWilmingtonWomen
Articles
100

The Unstoppable Power of Letting Go | Jill Sherer Murray | TEDxWilmingtonWomen

Translator: Phuong Cao Reviewer: Peter van de Ven Letting go can make you unstoppable. I know because I let go of a relationship and reclaimed my life. And I know that letting go can create the best of change for each and everyone of you. Let me tell you a …

Tony Robbins – Relationship Advice For Women – How To Have The Perfect Relationship
Articles
86

Tony Robbins – Relationship Advice For Women – How To Have The Perfect Relationship

There’s three to five seconds of meeting you in case you don’t have kids everyone you care about dies like pigs in hell. It’s that important they like you let’s say if use your body differently ready go go go All right did that feel better yes or no? Yes …